ประกันสังคมขอนแก่นแจงข้อสงสัยแรงงานนอกระบบพร้อมวางเครือข่ายเพื่อการให้บริการการเข้าถึงฯ [ทีมข่าว/สวท.ขอนแก่น/16มี.ค.54]


ประกันสังคมขอนแก่นแจงข้อสงสัยแรงงานนอกระบบพร้อมวางเครือข่ายเพื่อการให้บริการการเข้าถึงฯ [ทีมข่าว/สวท.ขอนแก่น/16มี.ค.54]

ประกันสังคมขอนแก่นแจงข้อสงสัยแรงงานนอกระบบพร้อมวางเครือข่ายเพื่อการให้บริการการเข้าถึงฯ

ตามที่สำนักงาน ประกันสังคมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ต่อยอดเรื่องหลักการประกันสุขภาพ  ในการให้หลักประกันสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาฟรี  และ ในหลักการของประกันสังคมเมื่อเจ็บป่วยจะมีรายได้ชดเชย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 นี้ ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันตนตามมาตร 40 จะมีสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้เอาประกันตนตามมาตรา 33 หรือพนักงานบริษัทเอกชนและลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานราชการ และในวันที่ 1-10 พฤษภาคม นี้ ประกันสังคมจังหวัด จะส่งตัวแทนออกไปตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้บริการสมาชิกผู้เอาประกันสังคมตามมาตรา 40   ซึ่งรัฐบาลต้องการขยายฐานความคุ้มครองให้แรงงานนอกระบบได้รับสิทธิประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น โดยให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกนั้น

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าว ถึงโครงการประกันแรงงานนอกระบบ ว่า รัฐบาลมีนโยบายให้สำนักงานประกันสังคมสร้างระบบความคุ้มครองแรงงานขึ้น โดยให้แรงงานมีทางเลือกในการประกันตน 2 ลักษณะคือการจ่ายเงิน 100 บาท : เดือน ผู้เอาประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท   หรือจ่าย 150 บาท : เดือน ผู้เอาประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท ซึ่งสิทธิ ประโยชน์ ที่ผู้เอาประกันประเภทแรก จะมีผลที่ได้รับคือ 1.มีเงินทดแทนการขาดรายได้ เมื่อนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป และได้รับเงินทดแทน 200 บาท : วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน: ปี …  2.เมื่อผู้เอาประกันตนได้รับทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท : เดือน เป็นเวลานาน 15 ปี และ… 3.เงินค่าทำศพ 20,000 บาท ส่วนผู้เอาประกันตนที่เลือกจ่าย 150 บาท:เดือน จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันกับกรณีแรก แต่จะเพิ่มหลักประกันยามชรา คือจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ เมื่ออายุ 60 ปี

นายอนุกูล ฯ ยังกล่าวอีกว่า จังหวัดขอนแก่นมีแรงงานนอกระบบจำนวนมากกว่า 700,000 คน ซึ่งในปีนี้ตั้งเป้าการขึ้นทะเบียนแรงงานเข้าเป็นสมาชิกในหลักประกันสังคม จำนวน 32,000 คน  และ พร้อมสร้างเครือข่ายหลักประกันสังคมในทุกพื้นที่จังหวัด

ทีมข่าว/สวท.ขอนแก่น/16มี.ค.54

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s