จ.ขอนแก่น จำลองการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ข่าว /ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น


จ.ขอนแก่น จำลองการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง
ข่าว /ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
วันพฤหัสบดี  24 มี.ค.54.

จาก วิกฤตการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า สาธารณภัยจะเกิดขึ้นเมื่อใด และในรูปแบบใด จังหวัดขอนแก่นจึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมรับมือกับสาธารณภัยที่ อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่เตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการเผชิญเหตุ และที่สำคัญความพร้อมของบุคลากรในการเผชิญเหตุระงับเหตุนั้นคือ หน่วยกู้ภัย หรือบุคลากรที่จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตผู้คน หรือหน่วยกู้ชีพที่เข้าไปคัดแยกผู้ประสบภัย รีบนำส่งสถานพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยทั้งร่างกายและทางชีวิต

วันนี้(24 มี.ค. 54) ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ร่วมกันจำลองเหตุการณ์การเพื่อฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในอาคารสูง โดยมีนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ให้เกียรติร่วมกำกับการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้    โดย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัยที่อาจ เกิดขึ้น จึงได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารสูงของจังหวัดขอนแก่นขึ้น  จึงเป็นมิติที่ดีของการทำงาน   และ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ภาคเอกชนอื่นๆ ในจังหวัดได้หันมาให้ความสนใจ ในการเตรียมความพร้อมภายในหน่วยงานของตัวเอง ได้เกิดความตระหนักในความปลอดภัยในชีวิต ทั้งร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนของสถานประกอบการ โดยเฉพาะทางเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น จะได้ประเมินขีดความสามารถในการเข้าไประงับเหตุ ตลอดจนการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าระงับเหตุการณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

ข่่าว /เพชรรัตน์ ไชยกาล
http://www.ewec.in/
Email: webmaster@ewec.in

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s