ตัวแทนประชาชนทั้ง26 อำเภอ จ.ขอนแก่นให้ความสนใจรับฟังและความคิดเห็นในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น


ตัวแทนประชาชนทั้ง26 อำเภอ จ.ขอนแก่นให้ความสนใจรับฟังและความคิดเห็นในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น
ข่าว /ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
วันเสาร์ 26มี.ค.54

ประชาชน จำนวนมากจากทั้ง26 อำเภอจังหวัดขอนแก่นต่างมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการแบ่งเขตเลิอก ตั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในอีกไม่นานข้างหน้านี้ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวในโอกาสเป็นประธานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแบ่งเขตเลือก ตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น ปี 2554 ที่ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ว่า ปัจจุบันจำนวนราษฎรตามทะเบียนราษฎรทั้งประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวนประชาชนชาวไทยที่มีชื่อในบัญชีทะเบียนราษฎทั้งสิ้น 63,878,267 คน   สำหรับจังหวัดขอนแก่นมีราษฎรจำนวน 1,767,601 คน มี ส.ส.แบบแบ่งเขตได้ 10 คนจาก 10 เขต เลือกตั้ง จำนวน ส.ส.ลดลงจากเดิม 1 คน ซึ่งการแบ่งเขตการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทาง กกต.จังหวัดขอนแก่นได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแผนการแบ่งเขตนำเสนอกับ กกต.กลางต่อไป

นายมานพ แสนประเสริฐ ประธาน กรรมการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแบ่งเขตการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1 ) พ.ศ.2554 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ กกต.แต่ละจังหวัดต้องนำเสนอ การแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ ให้ กกต.กลางพิจารณา โดยต้องจัดให้ประชาชนในจังหวัดทราบ หรืออาจจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยก็ได้ ซึ่งในวันนี้ กกต.จังหวัดขอนแก่น ได้นำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งมานำเสนอให้ประชาชน 3 รูปแบบตามที่กำหนด

ด้านนายมนตรี เกียรติกำจร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดขอนแก่น กกต.ได้ประกาศให้จังหวัดขอนแก่น มี ส.ส.แบบแบ่งเขต 10 คน 10 เขต หรือเขตละ 1 คน โดยมีหลักเกษณ์ คือ  ให้ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ไว้ทุกจังหวัด เพื่อให้ประชาชนทราบล่วงหน้า  และ ต้องกำหนดเขตเลือกตั้งติดต่อกันและมีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน ซึ่งแต่ละเขตจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.5 แสนคน แต่ต้องไม่เกิน 1.9 แสนคน    ทั้งนี้ ให้รวมอำเภอต่างๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงพื้นที่ติดต่อใกล้ชิดกัน ความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน

นายมานพ แสนประเสริฐ ประธาน กกต.จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับในที่ประชุมประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนการแบ่งเขตแบบที่ 1 เพราะเป็นการแบ่งเขตที่ไม่แยกอำเภอเป็นส่วนมาก แต่ก็มีคนที่ต้องการให้นำเสนอรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบที่ 4 เพื่อพิจารณา กกต.จังหวัดขอนแก่นจะนำข้อเสนอมาวิเคราะห์และนำเสนอต่อ กกต.กลางให้พิจารณาในวันที่ 30 มีนาคม 2554 นี้ ซึ่ง กกต.กลางจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะใช้รูปแบบใดในการแบ่งเขตการเลือกตั้ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s