อำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่นกำหนดจัดพิธีอัญเชิญรูปหล่อจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ


อำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่นกำหนดจัดพิธีอัญเชิญรูปหล่อจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ
ข่าว /เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
29 มีนาคม 2554

สภาวัฒนธรรมอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ประชาชนชาวอำเภอมัญจาคีรี และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป กำหนดจัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือนจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ หรือเจ้าเมืองมัญจาคีรีคนที่ 1  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงสำนึกแห่งกตัญญูกตเวทิตา และเชิดชูเกียรติแด่เจ้าเมืองมัญจาคีรี เมื่อวันที่ 9 มกราคาที่ผ่านมา ณ ศาลเจ้าเมืองมัญจาคีรี ประกอบพิธีโดยคณะกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง โดยนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และพระราชญาณ วิสุทธิโสภณ หรือหลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ไปแล้วนั้น

บัดนี้การสร้างรูปเหมือนจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้ว  ชาว อำเภอมัญจาคีรี จึงได้กำหนดการจัดพิธีอัญเชิญรูปหล่อจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษขึ้น ประดิษฐานในวันที่ 10 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 15.30น.เป็นต้นไป ณ อนุสาวรีย์จางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ ซึ่งจะดำเนินพิธีการโดยคณะโหรหลวงกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง โดยมีพระเทพพุทธิมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร และพระราชญาณวิสุทธิโสภณ วัดศรีอภัยวัน จังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อำเภอมัญจาคีรีจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานพิธีอัญเชิญรูปหล่อจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน…

ข่าว /เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
http://www.ewec.in/
Email: webmaster@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

คำสำคัญ  อำเภอมัญจาคีรี ,ขอนแก่น ,พิธีอัญเชิญ,อนุสาวรีย์,รูปหล่อ,รูปเหมือน,จางวางเอก,พระยาพฤติคุณธนะเชษ,โหรหลวง,กองพระราชพิธี ,สำนักพระราชวัง,ผู้ว่าราชการ,

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s