คณะกรรมการอิสลามขอนแก่นจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์เสริมสร้างสมานฉันท์


คณะกรรมการอิสลามขอนแก่นจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์เสริมสร้างสมานฉันท์
ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น.
31 มี.ค.54

วันนี้ (31 มี.ค.54) ที่ห้องประชุมโรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น จัดการเสวนาตามโครงการศาสนิกสัมพันธ์เสริมสร้างสมานฉันท์ขึ้น  โดยฯ พณฯ อาดิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ผู้นำศาสนาอิสลาม และมีผู้นำศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู และศาสนาซิกซ์ในจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า การจัดการเสวนาครั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติ  เกิด ความรู้ ความเข้าใจในหลักของแต่ละศาสนา และเกิดความสมานฉันท์ ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ที่ให้ทุกภาคส่วนของสังคมนำมิติทางศาสนา มาสร้างความสามัคคี มีความเข้าใจถึงวัฒนธรรม  ทางสังคมกันให้มากขึ้น   ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย ในการอยู่ร่วมกันในสังคม

โครงการศาสนิกสัมพันธ์เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนามีการ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ สร้างความเข้มแข็ง ทางคุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อให้ศาสนิกทุกศาสนา เกิดจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์ ซึ่งได้แก่การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การยอมรับความแตกต่าง หลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา  ภาษา วัฒนธรรม และความเสมอภาคของกันและกัน   และนอกจากนั้นเพื่อให้ผู้ตัวแทนศาสนิกทุกศาสนาทุกศาสนาเต็มใจที่จะเป็น กำลังสำคัญในการเผยแพร่  และสร้างเสริมความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเข้มแข็งตลอดไป

ข่าว [ทีมข่าว เพชรรัตน์ ไชยกาล]
ข่าวใหม่ที่ไม่ควรพลาด หากคุณต้องการรู้เท่าทันสถานการณ์

อีเวคนิวส์ EWECNews
เว็บไซต์   http://www.ewec.in/

สัังคมเครือข่ายข่ายข่าว อีเวคนิวส์ Facebook
http://www.facebook.com/ewec.asia

รวมข่าว โดย ีมข่าว เพชรรัตน์ ไชยกาล  http://www.ewec.in/news/
กระดานข่าว  http://www.ewec.in/smf
บล๊อกข่าว  https://ewecasia.wordpress.com/
ข่าวสั้น (ศูนย์เผยแพร่ข่าวสั้น) http://twitter.com/ewecasia
แกลเลอร์รี่ภาพ  http://www.flickr.com/photos/ewecasia/
แกลเลอร์รี่ วีดีโอ http://www.vodpod.com/ewecnews/
ติดตามสถานการณ์ ข่าวภัยพิบัติ  http://monitoringtheworld.wordpress.com

ติดต่อ ทีมข่าวเพชรรัตน์
Email: webmaster@ewec.in,
Email: pcc469@hotmail.com

ติดตามข่าวล่าสุด โดย ทีมข่าว เพชรรัตน์ ไชยกาล/อีเวคนิวส์ EWECNews
ข่าวใหม่ที่ไม่ควรพลาด หากคุณต้องการรู้เท่าทันสถานการณ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s