กรมทรัพยากรน้ำ จัดโครงการก่อสร้างน้ำประปาในพื้นที่อีสานตอนบนปี 2555.


กรมทรัพยากรน้ำ จัดโครงการก่อสร้างน้ำประปาในพื้นที่อีสานตอนบนปี 2555.
ข่าว / ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น.
21 เม.ย.54

จาก พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2529 เรื่อง”น้ำคือชีวิต”มีหลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้เพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตที่อยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้”

วันนี้ (21เม.ย.54)ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมชี้แจงการเริ่มดำเนินงานตาม โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติน้ำ 19 พื้นที่ เพื่อทำการศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการศึกษาการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในระดับลุ่มน้ำโขง ชี มูล ซึ่งเป็นโครงการที่จะจัดส่งน้ำไปถึงไร่นา ประปาทุกหมู่บ้าน หรือชลประทานระบบท่อ

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่พี่น้องประชาชน จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และหาน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการได้รุดหน้า และเป็นรูปธรรม  ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาถึงแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อส่งน้ำ และกระจายน้ำให้กับเกษตรกร โดยให้น้ำถึงไร่นา ประปาถึงหมู่บ้าน และหากศึกษาเสร็จสิ้นในระยะเวลา 15 เดือนแล้ว เกษตรกรในพื้นที่ 11 จังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดเลย หนองคาย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ บึงกาฬ และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดเหล่านี้เป็นพื้นที่วิกฤติน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะได้มีน้ำถึงไร่นามีน้ำประปาไปถึงทุกบ้านอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.

เพชรรัตน์ ไชยกาล รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s