สรรพากรขอนแก่น จัดการสัมมนาเพิ่มศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากร


สรรพากรขอนแก่น จัดการสัมมนาเพิ่มศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากร
ข่าว /เพชรรัตน์ ไชยกาล /สวท.ขอนแก่น.
วันที่ 22 เม.ย.54

กรมสรรพากร จ.ขอนแก่นจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เพิ่ม พูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน โดยได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีครบทุกระดับการศึกษา เริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา

โดย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ภาษีอากรในรูปแบบต่างๆเช่น จัดทำหนังสือชุดวิชาประกอบการเรียนเสริมหลักสูตรภาษีอากร กิจกรรมโครงการสโมสรภาษีเด็กดีทั่วไทย กิจกรรมคุณคือคนดีที่เสียภาษีถูกต้อง และจัดกิจกรรมโครงการ อาร์.ดี.แคมป์.มาตั้งแต่ปี2550 จนถึงปัจจุบัน ส่วนนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่ระบบธุรกิจ กรมสรรพากรได้กำหนดโครงการ”เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อน เข้าสู่ระบบธุรกิจ”หรือโครงการ”สรรพากรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย”ออกไปสู่ สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้ง นี้ในระยะแรกได้เริ่มโครงการกับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในส่วนกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมีโครงการที่จะขยายความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคต่อไป

การสัมมนาครั้งนี้กรมสรรพากร จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือตามโครงการดังกล่าว  ร่วม กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีต่อไป…/เพชรรัตน์  ไชยกาล/รายงานข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s