สปข.1กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการหลังใหม่ริมบึงแก่นนคร29เม.ยนี้


สปข.1กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการหลังใหม่ริมบึงแก่นนคร29เม.ยนี้
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
26 เม.ย.54.

นาย เอนก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1ขอนแก่น กล่าวว่าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอเชิญส่วนราชการ สมาคม องค์กรต่างๆ ภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ริมบึงแก่นนคร โดย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานใน วันศุกร์ที่ 29 เมษายนนี้  มีกำหนดการตั้งแต่เช่วงเช้าวลา 07.29 น.ประกอบพิธีทางสงฆ์จากนั้นเป็นการประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา บูชาฤกษ์ เวลา 09.39 น.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  โดย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายกฤษณพร เสริมพานิช กล่าวรายงานการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ริมบึงแก่นนคร เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 ในรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษต์ ธนะรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งตัวอาคารอยู่ในสภาพชำรุกทรุดโทรม จนไม่สามารถใช้การได้ จากนั้นจึงได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่อาคารหลังใหม่ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ NBT ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง ขอนแก่นตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จากสภาพอาคารหลังเดิมที่ทรุดโทรม กรมประชาสัมพันธ์ มีนโยบายจัดสร้างอาคารใหม่ในวงเงินงบประมาณ  20 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ทำการรื้อถอนและปรับสภาพพื้นที่เรียบร้อยแล้ว สถานีวืทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่ทำการถ่ายทอดเสียงพิธีดังกล่าวทั้ง 2 ระบบ A.M. 648 KHz  และ F.M.99.50 MHz ตั้งแต่ 9.00น.เป็นต้นไปจนเสร็จพิธี

จาก นั้นภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 หลังใหม่ ริมบึงแก่นนครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ จะได้พบปะผู้บริหารในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น และเขต 2 อุบลราชธานี  ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์  ขอเรียนเชิญทุกภาคส่วน  และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 หลังใหม่ ริมบึงแก่นนคร

อาคารสำนักประชาสัมพันธ์ หลังใหม่มีลักษณะเป็นอาคาร  2  ชั้นตัวอาคารก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในพื้นที่  600 ตารางเมตร โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตกแต่งด้วยผนังกระจก  ด้าน หน้าอาคารหันสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จัดแต่งด้วยการขุดร่องน้ำขนาดใหญ่ด้านหน้าแทนการสร้างรั้ว เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพตัวอาคาร ซึ่งสอดคล้องสวนสาธารณะบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s