ซื้อบ้านหลังแรก ดอกเบี้ย 0%


นโยบบายรัฐบาลกับการซื้อบ้านหลังแรกผ่านการขอกู้ ธอส.อัตราดอกเบี้ย 0%ใน2ปีแรก
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว/สวท.ขอนแก่น
8 พ.ค.54

นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อม เพื่อดำเนินโครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยหลังแรก ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี ว่า  ในวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.นี้  ธอส.จะเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถยื่นขอกู้ได้เป็นวันแรก  ที่คาดว่าจะมีประชาชนเป็นจำนวนมากให้ความสนใจเข้ามายื่นกู้ ซึ่งได้จัดเตรียมมาตรการต่าง ๆ ทั้งเรื่องขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนและโปร่งใส การรักษาความปลอดภัย และสถานที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและประชาชนที่เข้ามาติดต่อกับธนคารทุกสาขา ทั่วประเทศ

ดังนั้น  เพื่อความรวดเร็วผู้ประสงค์ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งต้องเป็นหลังแรกเท่า นั้น ลูกค้าควรจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการยื่นกู้ให้พร้อม   และ ต้องลงนามรับรองสำเนาให้ถูกต้องทุกฉบับ ทั้งสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ทะเบียนสมรส(กรณีที่สมรสแล้ว) สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน บัญชีเงินฝาก สำเนาการค้า หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ หรือหลักฐานการแสดงฐานะการเงินอื่นๆ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญามัดจำ หรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร คำขออนุญาต และสำเนาโฉนด หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการในการรับเรื่องยื่นกู้นั้นมี 4 ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนที่ 1 เปิดรับบัตรคิวและรับแบบฟอร์มคำขอกู้  ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตามลำดับบัตรคิว  ขั้นตอนที่ 3 รับบัตรคิวเพื่อรอบันทึกข้อมูลการยื่นกู้เข้าระบบ และขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจองสิทธิวงเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษตามลำดับบัตรคิว และลูกค้าจะได้รับใบติดตามเรื่อง  หลักจากนั้น เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานสินเชื่อของ ธนาคารอีกครั้งหนึ่ง  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  โทร. 0–2645–9000   หรือที่ธนาคารสาขาในพื้นที่

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ประสงค์ซึ้อบ้านที่อยู่อาศัยครั้งนี้ ผู้กู้ต้องคิดอย่างรอบครอบก่อนการตัดสินใจ  และต้องพิจารณาถึงความพร้อมของตนเอง ซึ่งต้องมีความมั่นคงในระดับหนึ่งทั้งรายได้ และเงินออม  ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมถึงความเสี่ยงในหลายด้านที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน  หรืออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายจ่ายในชีวิตประจำวัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s