จัดเดินวิ่ง วันวิสา ถือศีลห้า เลิกเหล้า…


จ.ขอนแก่น จัดเดินวิ่งวันวิสาขบูชา ถือศีลห้า เลิกเหล้าตลอดชีวิต ณ.วัดป่าแสงอรุณ
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่า สวท.ขอนแก่น
14 พ.ค.54

วิสาขบูชา  ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ตรงกับวันประสูติ  วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน  ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวันเดียวกัน คือความมหัศจรรย์ของมหาบุรุษแห่งพระพุทธศาสนา  เป็นประจักษ์แก่คนทั้งโลก จนกระทั่งองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้  “วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก”  เป็นสัญลักษณ์แห่งการส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติธรรม นอก จากนี้ เครือข่ายนักวิ่งเพื่อสุขภาพ  ยังได้สถาปนาให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย  จึงได้จัดงานเดินวิ่งวันวิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข เป็นงานประเพณีมาตั้งแต่ปี 2547 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานวัฒนธรรม วัดป่าแสงอรุณ  เทศบาลตำบลพระลับ  สมาพันธ์ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพทุกชมรม  ชมรมจักรยานจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ในขอนแก่น ได้จัดงานเดินวิ่งสมาธิ  วิสาขบูชา ถือศีลห้าเลิกเหล้าตลอดชีวิต ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม นี้  เนื่องในวันวิสาขบูชา

การจัดงาน ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ลดละเลิกเหล้าตลอดชีวิต ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา  จัดกิจกรรมการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 และ 10.5  กม. สำหรับคนที่ตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต รณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนที่วัด และรณรงค์ห้ามดื่ม ห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตามมติคณะรัฐมนตรี  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากชาวขอนแก่น และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลพระลับ เช้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ร่วมทำบุญ และร่วมกิจกรรมการเวียนเทียน

โดยพระธรรมดิลก  เจ้าคณะภาค 9 (ธ) และเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ กล่าวว่า :  วัดป่าแสงอรุณ ได้สนับสนุนให้จัดงานเดินวิ่งวันวิสาขบูชาเป็นประเพณีของทุกปี  กิจกรรมสำคัญคือ ต้องการให้ชาวบ้านมาร่วมทำบุญ เพราะวิสาขบูชาเป็นวันพระใหญ่  มีการบวชชีพราหมณ์  นุงขาวห่มขาวรักษาศีลห้า   ตอนเช้ามีการทำบุญใส่บาตร  ภาคค่ำร่วมเวียนเทียน  สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกเหล้าตลอดชีวิตจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ออกกำลังกาย และปฏิญาณตนต่อหน้าพระสงฆ์ว่า จะลดละเลิกเหล้าตลอดชีวิต ถือเป็นวันมงคลที่ดีสำหรับการลดละเลิกเหล้าบุหรี่และอบายมุขทุกชนิด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ส่วนนายยุทธชัย ลาคำ นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส กล่าวว่า การจัดงานปีนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้งในพื้นที่ และต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก เน้นให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสามารถเลิกเหล้าตลอดชีวิตได้มากขึ้น เทศบาลเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  จึงได้กำหนดแผนจัดงานเดินวิ่งวันวิสาขบูชา ถือศีลห้าเลิกเหล้าตลอดชีวิต      เป็นประเพณีทุกปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถลดละเลิกเหล้า  และหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น กิจกรรมดังกล่าว มีนายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน  ซึ่ง จะเริ่มปล่อยตัวเวลา 06.00 น.วันอังคารที่ 16 พ.ค.นี้ ณ วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น มีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น ระยะทาง 5 กม. ประเภททั่วไป ชิงถ้วยและเงินรางวัล ดังนี้ คือ ที่ 1-5 เงินรางวัล 600, 500, 400, 300 และ 200 บาท  และระยะทาง 10.5  กม. ประเภททั่วไป ชิงถ้วยรางวัล/ทุนการศึกษา/เงินรางวัล ดังนี้ คือผู้ได้รับรางวัล ที่ 1-5 เงินรางวัล 6,000 บาท, 4,000 บาท, 3,000 บาท, 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ ค่าสมัคร 200 บาท รับเสื้อยืด 1 ตัว  นอกจากนี้ผู้ร่วมวิ่งจะได้เหรียญวัตถุมงคลจาก พระธรรมดิลก  เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณเป็นที่ระลึกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s