วันที่4 สมัคร ส.ส.แบ่งเขต ขอนแก่นคึก


วันที่ 4 การรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตที่ขอนแก่นคึกคักกว่า2วันที่ผ่านมา
27พ.ค.54

https://i2.wp.com/thainews.prd.go.th/news/pictures/DSC02432_resize.JPG

ขอบคุณภาพประกอบข่าว จาก สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

วันนี้ (27พ.ค.54) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นซึ่งใช้เป็นสถานที่การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทน ราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งบรรยากาศโดยรวม มีความคึกคักมากเนื่องจากมีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองพากันมาลงสมัครเริ่ม ตั้งแต่เวลา 09.09 น. นักการเมืองหน้าใหม่ น.ส.สุวิภา คุณกิตติ บุตรสาว นายสุวิทย์ คุณกิตติ หัวหน้าพรรคกิจสังคม ซึ่งเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคกิจสังคมนำ ทีมผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้ง ของพรรคกิจสังคมจำนวน 5 คน  มาลงสมัครท่ามกลางกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจจำนวนมาก คือผู้สมัคร เขต 3 นายอรรถพล ชัยนันทสถิตย์   เขต 4 นายณรงค์เลิศ สุรพล   เขต 5 นายประดิษฐ์ พรมแดนอ่อน  เขต 6 นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง      เขต 10 นายเตชสิทธิ์ พิมล

จากนั้น ดร.จงกล พิมพ์วาปี รองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ เป็นผู้นำทีมผู้สมัครพรรคความหวังใหม่มาลงสมัครชิงเก้าอี้ ส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวน 8 คน คือผู้สมัคร เขต 1 นายอดิเทพ พจนา  เขต 3 น.ส.สุธาสินี ชุมแวงวาปี  เขต 4 ดร.จงกล พิมพ์วาปี   เขต 5.นายวิจิตร นันบุญมา   เขต 6 นายสมพงษ์วิทยา ซาซุม  เขต 7 นายไพรลิต เรืองรุน เขต 9 นายสุพจน์ ทองเนื้อขาว  และ เขต 10 นายวสันต์ ชูชัย

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครเขต 2 คือ  พ.ต.ท.ประวัติ วิเชฎฐพงษ์   ตามด้วยผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย   เขต 8 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล   และผู้สมัครจากพรรคประชาธรรม

เขต 7  คือนายไสว ภูมิพระบุ

สำหรับพรรครักษ์สันติส่งผู้สมัครเพิ่มอีก 2  เขตคือ  เขตเลือกตั้งที่ 7 นายสุกิจ วัฒนสุข   เขต 10 นายอาทิตย์ คำจุลลา  และสุดท้ายคือผู้สมัครพรรคพลังคนกีฬา นายจารุพงษ์ ลีจันทร์

สรุป ช่วง เวลาสี่วันของการรับสมัคร ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นมีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 63 คน โดยมีพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครครบทั้ง 10 เขต    พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา ส่งผู้สมัคร 9 เขต พรรคความหวังใหม่ส่งผู้สมัคร แล้ว 8 เขตเลือกตั้ง    พรรคกิจสังคมส่งผู้สมัคร  6 เขต  พรรครักษ์สันติส่งผู้สมัครลง 4 เขตเลือกตั้ง    พรรคพลังมวลชน  และพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ส่งผู้สมัครพรรคละ 2 เขตเลือกตั้ง ส่วนพรรคประชากรไทย พรรคพลังคนกีฬา และพรรคประชาชนส่งผู้สมัครพรรคละ 1 เขตเลือกตั้ง

อย่าง ไรก็ตามภาพรวมการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้เป็นทางเลือกที่ประชาชนจะตัดสินใจ ในการเลือกคนที่รัก และเลือกพรรคที่ชอบ และในวันพรุ่งซึ่งเป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในวันสุดท้ายคาดว่าจะมีผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆมาสมัครเพิ่มอย่างแน่น นอน

ข่าว/เพชรรัต​น์ ไชยกาล/ทีมข่าว-สวท.ขอนแก่น

ที่มา  http://www.ewec.in/smf/index.php/topic,381.0.html

Advertisements

One comment

 1. ewecasia

  กกต.ขอให้สื่อต่างๆ จัดสรรเวลาให้ทุกพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมจับมือ ก.ไอซีที ดูแลตรวจสอบสื่อออนไลน์แล้ว

  ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 1 สำนักกฎหมายและคดี กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนในการทำข่าวเลือกตั้ง ว่า ตามมาตรา 57 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทำการใดๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง มาตรา 59 ให้ กกต. ออกกำหนดกฎเกณฑ์และต้องกำหนดกฎเกณฑ์ระยะเวลาให้พรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้งผ่านทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือการไปออกอากาศตามวิทยุกระจายเสียงของรัฐ ซึ่งรัฐต้องจัดสรรเวลาให้พรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน โดยหลักคือห้ามนักการเมืองเช่าเวลาออกอากาศไม่ว่าโทรทัศน์หรือวิทยุ เนื่องจากรัฐจะเป็นผู้จัดสรรให้โดยจะจัดสรรให้เท่าเทียมกับทุกพรรค ทั้งนี้ กกต. ได้ขอความร่วมมือให้สื่อต่างๆจัดสรรเวลาให้ทุกพรรคการเมืองในการออกอากาศ ซึ่ง กกต. จะให้พรรคการเมืองส่งเทปดีวีดี มาให้กกต. เพื่อตรวจสอบก่อน จากนั้นจะส่งให้สื่อออกอากาศต่อไป เช่น สปอต์โฆษณาสั้น ทั้งนี้นอกจากที่รัฐสนับสนุนแล้ว ถ้าสื่อเห็นว่ายังไม่เพียงพอและเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่จะเป็นความรู้แก่ประชาชนหรือเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการเลือกตั้ง สื่อต่างๆ ก็สามารถเชิญพรรคการเมืองหรือนักการเมืองมาสัมภาษณ์ แจ้งนโยบายได้ แต่ต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมและความเสมอภาคกันของแต่ละพรรค ซึ่งจะต้องพิจารณาตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณสื่อ
  ร.ต.อ.ชนินทร์ กล่าวอีกว่า การเปิดเผยผลสำรวจหรือโพล ซึ่งห้ามเปิดเผยโพลก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน จนถึงวันปิดหีบเลือกตั้ง โดยหลังปิดหีบถึงจะสามารถเปิดเผลโพลได้ ซึ่งจะใช้เฉพาะการเลือกตั้งจริงเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งนี้ได้ฝากประชาสัมพันธ์ข้อห้ามต่างๆ เช่น ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราตั้งแต่เวลา 18.00 น. ก่อนการเลือกตั้ง จนสิ้นสุดเวลาวันเลือกตั้ง ซึ่งจะใช้กับวันเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งจริง ห้ามขับยานพาหนะขนคนมาลงคะแนนเสียงโดยไม่เสียค่าโดยสาร ห้ามหาเสียงในเวลาต้องห้าม เป็นต้น
  ร.ต.อ.ชนินทร์ ยังกล่าวถึงกรณีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงที่เกี่ยวกับศิลปินและดารา ว่า ดารา นักร้อง พิธีกร ศิลปินต่างๆ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยหลักคือ หากประกอบอาชีพเดิมอยู่ ก็สามารถทำได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยง ถ้าไม่จำเป็น แต่ถ้าจำเป็น เพราะยังมีสัญญาอยู่ก็ทำได้ แต่จะต้องไม่แสดงพฤติกรรมส่อถึงการเลือกตั้งและไม่ควรเอาอาชีพมาช่วยในการหาเสียง
  ส่วนข้อความเอสเอ็มเอส ซึ่งหากนำออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์หรือสื่อต่างๆก็พึงระวัง เพราะอาจจะทำให้สถานีมีปัญหาได้ รวมทั้งสื่อเคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน และสื่อออนไลน์ด้วย ทั้งนี้อยากขอให้ประชาชนพึงระวังถ้อยคำที่ส่งข้อความเอสเอ็มเอสที่ใส่ร้ายป้ายสี วิพากษ์วิจารณ์ โดยมีลักษณะเป็นคุณและเป็นโทษ สำหรับสื่อออนไลน์ ขณะนี้ กกต. กำลังตั้งคณะกรรมการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที เพื่อตรวจสอบสื่อดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม โดยเจตนารมย์ของการหาเสียงคือ จะต้องเน้นความเท่าเทียมและความเสมอภาคกัน

  ที่มา http://thainews.prd.go.th/election54/cview.php?cid=64

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s