โอ-ท็อป ซิตี้ อินขอนแก่น”ครั้งที่5


จ.ขอนแก่นจัดงาน OTOP CITY IN  KHON KAEN ครั้งที่5 ประจำปี 2554.
31พ.ค.54.

จังหวัด ขอนแก่น จัดงาน” OTOP CITY IN KHON KAEN  โอ-ท็อป ซิตี้ อินน์ขอนแก่น”  ครั้งที่5 ประจำปี2554“1 ทศวรรษ โอ-ท็อป ศักดิ์ศรีแห่งภูมิปัญญาไทย” ณ เวทีกลาง บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าว ภายหลังเป็นประธานเปิดงาน”โอ-ท็อป อินน์ ขอนแก่น”ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554 ว่าการจัดงานครั้งนี้   ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที้งภาครัฐ และเอกชน คณะกรรมการเครือข่าย OTOP  ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  ระหว่างวันที่ 30พ.ค.-5มิ.ย.54  รวม 7 วัน 6 คืน ณ บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นระบบ เศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับโอกาสทางการตลาดทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และที่สำคัญเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดทั้งในระดับท้องถิ่นและ ระดับประเทศ  ซึ่ง การจัดงานครั้งนี้มีกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน 136 กลุ่ม เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดขอนแก่น จำนวน 68 กลุ่ม และเครือข่ายจังหวัดต่างๆ จำนวน 68 กลุ่ม

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จังหวัดขอนแก่น จึงขอให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอ-ท็อป พร้อมทั้งคณะกรรมการเครือข่ายโอ-ท็อป จังหวัดขอนแก่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้คำนึงถึงประเด็นสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอ-ท็อปของชุมชน ให้สร้างด้วยความคิดบนพื้นฐานของการมีจิตวิญญาณ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล นอกจากนั้นยังเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดและระหว่างภูมิภาค โดยมีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา ประสบการณ์เพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็ง

ดัง นั้นโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อสนองตอบในการแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนระดับท้องถิ่นให้เติบโตเป็นวิสาหกิจชุมชน  และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อีเวคนิวส์/ข่าวขอนแก่น
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewecnews.com , www.ewec.in

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s