31พ.ค ทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก.


31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก.
31พ.ค.54.

องค์การ อนามัยโลก กำหนดจัดวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาควบคุมบริโภค ยาสูบ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ซึ่งนานาชาติได้ให้การต้อนรับกับกฎหมายควบคุมยาสูบโลกฉบับนี้ ด้วยการมีสมาชิกในประเทศต่างๆลงนามในสนธิสัญญานี้มากกว่า 170 ประเทศ ซึ่งเป็นสนธิสัญญาเดียวที่โลกมีเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จึงกำหนดจัดให้วันงดสูบบุหรี่โลกในปี นี้มีคำขวัญว่า”พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่” โดยร่วมรณรงค์ให้ความสำคัญกับอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยถือว่าเป็นภาระหน้าที่สำคัญของภาคีที่เป็นสมาชิก และส่งเสริมบทบาทของภาคีสมาชิกแต่ละประเทศ ที่เปรียบเสมือนกับอวัยวะสำคัญของร่างกายของสนธิสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งในที่ประชุมองค์การอนามัยโลก ได้เรียกร้องให้มีการพัฒนาอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการตายอัดับต้นๆที่สามารถป้องกันได้ โดยสถิติในปีนี้พบว่ามีประชากร 5 ล้านคน ตายด้วยโรคที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ได้แก่ โรคหัวใจล้มเหลว โรคมะเร็ง และโรคปอด เป็นต้น อีกทั้งยังไม่นับถึงการตายอีก 600,000 คน ซึ่ง 1 ใน 4 เป็นเด็กเล็กๆที่ต้องตายเพราะได้รับควันจากบุหรี่มือสอง

ทั้งนี้หากมีการควบคุมการบริโภคยาสูบที่ไม่เข้มแข็ง จะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ถึง 8 ล้านคนในปี พ.ศ.2575 ซึ่งในศตวรรษที่ 20 มีบุหรี่ฆ่าคนไปแล้วกว่า 100 ล้านคน และจะฆ่าคนในศตวรรษที่ 21 ถึง 1 พันล้านคน…

อีเวคนิวส์/ข่าวขอนแก่น
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewecnews.com , www.ewec.in

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s