ยุติธรรม ขอนแก่น รุก ให้ความรู้ กฎหมาย หนี้นอกระบบ


สนง.ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นใช้แผนยุทธศาสตร์เชิงรุกลงพื้นที่จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายปัญหาหนี้นอกระบบ
8มิ.ย.54.

จาก ข้อร้องเรียนจำนวนมากของประชาชนชาวขอนแก่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา ทางเศรษฐกิจ ทำให้หลายครอบครัว ต้องหันไปหานายทุนทั้งในระบบ และนอกระบบ จากปัญหาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และมีหนี้สินเกินกว่าความรับผิดชอบ จนได้รับความเดือดร้อน ทำให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ตระหนักถึงการแก้ปัญหาดังกล่าว

นาย โกสิต  ศักดิ์ศรีพงศ์  หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า  จากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวขอนแก่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางกฎหมายในเรื่องการกู้ยืมเงิน การทำนิติกรรมสัญญา  หรือปัญหาเรื่องการได้มาซึ่งการครอบครองที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ การทำนิติกรรมในเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน  รวมไปถึงการถูกบังคับคดี เมื่อถูกคำพิพากษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไป ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องดีพอ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จึงได้มอบหมายให้ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชน ตำบลพระลับ  จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบและการจัดการ ความขัดแย้งของชุมชน “ในวันพุธที่  ๘  มิ .ย.ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านพระคือ  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรรมการบริหารศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชน  ผู้นำชุมชนและประชาชน จำนวน  ๔๐ คน เข้ารับความรู้ โดยได้เชิญวิทยากรในสาขาต่างๆ โดยเชิญวิทยากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการของราษฎรในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย  น.ส.แพรพรรณ  นาคเจริญ รองอัยการจังหวัดขอนแก่น  ตามด้วยนายอิทธิพล  กาฬอ่อนศรี จาก สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น , นางศกุลตรา  นนตรี  บรรยายพิเศษความรู้งานบังคับคดี  ดังนั้นจึงขอเชิญชาวชุมชนตำบลพระลับ และชาวชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการแก้ปัญหาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s