อบต.ท่าพระ ทุ่มงบประมาณพัฒนาสร้างมาตราฐานด้านการศึกษาให้ท้องถิ่น


อบต.ท่าพระ ทุ่มงบประมาณพัฒนาสร้างมาตราฐานด้านการศึกษาให้ท้องถิ่น
10มิ.ย.54.

นายอนุสรณ์  สอนทา  นายก อบต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า  ปีงบประมาณ 2554 จากแผนการดำเนินงานส่งเสริมและการจัดการด้านการเรียนการสอนของ อบต.ท่าพระ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 8 แห่งคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล และ โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับความสนใจจากบุตรหลานของชาวชุมชน ในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับชั้นต่างๆเป็นจำนวนมาก   ซึ่ง อบต.ท่าพระ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการที่จะส่งผลต่อการเป็นเยาวชนและกำลังหลักที่สำคัญของประเทศชาติ จึงได้มีการระดมสมองและผนึกกำลังร่วมกับ คณะครูอาจารย์ ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากการสนับสนุนงบประมาณในด้านต่างๆแล้ว ยังคงมีการจัดจ้างครูอัตราจ้างพิเศษทำการสอนให้กับลูกหลานชาวท่าพระด้วย

งบประมาณที่ อบต.ให้การสนับสนุนไปยัง โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสมาชิกสภาทุกคนที่มุ่งหวังให้บุตรหลานชาว ชุมชนท่าพระได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาครบทุกด้านรวมถึง อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนและในเขต อบต.ท่าพระ มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังคงเตรียมที่จะพิจารณาในการปรับขึ้นเงินเดือนของ ครูอัตราจ้างที่ จัดจ้างมาทำการสอน รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมด้านของการฝึกอาชีพและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  โดยล่าสุดได้รับพิจารณษ จาก กศน.อำเภอเมืองแล้วว่า ต.ท่าพระ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมากของการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งช่วงทีผ่าน มา”

นายก  อบต.ท่าพระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน นักเรียนและนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษากับ กศน.ต.ท่าพระ มากถึง 500 กว่าคน แม้ศูนย์ กศน. จะขึ้นตรงกับ อบต. แต่ก็รับนักศึกษา ทั้งจากเขต เทศบาลและ อบต.มาจัดกระบวนการการเรียนการสอนร่วมกัน ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา ด้วยผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นประกอบกับแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้ กศน.ท่าพระ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่ดีมาก ซึ่ง กศน.อ.เมืองขอนแก่น ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจำนวน  1 ล้านบาท สำหรับ การจัดตั้งศูนย์ กศน.ต.ท่าพระ ถาวร เพื่อให้บริการด้านการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับชาวท่าพระ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดหาสถานที่ตั้งว่า จะดำเนินการก่อสร้าง ภายใน ที่ทำการ อบต.ท่าพระ บ.หนองแวง หรือจัดสร้างภายในสถานที่เดิม ณ ที่ทำการ อบต.ท่าพระเดิมด้านหลัง สภ.ย่อยท่าพระ เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s