รปส.กรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานจัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีนรอบชิงชนะเลิศระดับเขต


รปส.กรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานจัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีนรอบชิงชนะเลิศระดับเขต
10มิ.ย.54.

วันนี้ (10มิ.ย.54) ที่ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยการปกครองห้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน รอบชิงชนะเลิศระดับเขต   โดยนายธีระพงษ์  โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน เปิดงานพร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษในช่วงเช้าโดยให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐ ธรรมนูญการเลือกตั้ง ประวัติศาสตร์การเมืองไทย และวิธีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ส่วน ภาคบ่ายเป็นการแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตยจากกลุ่มนักเรียนที่ผ่านการคัด เลือกในระดับจังหวัดทั้ง 10 โรงเรียนจาก   10 จังหวัดในภาตตะวันออกเฉียงเหนือ   ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ เลย หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดขอนแก่น    โดยมีนักเรียนจากสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาจำนวนกว่า 200 คนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ในรอบชิงชนะเลิศในระดับเขต  ซึ่งการจัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีนเป็นกลุ่มวัยที่จะเป็นกำลัง สำคัญของประเทศชาติต่อไปในอณาคตครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องสิทธิทางการเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตย ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่ออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

นายธีระพงษ์  โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์   ยังกว่าวอีกว่าการจัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตยวันทีนครั้ง นี้ว่า เป็นห่วงเวลาที่สำคัญ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในทุกวันนี้มีทั้งความขัดแย้งทางความคิด  หรือการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายทางสังคม ดังนั้น การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยนับเป็นเรื่องที่ดี เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียน และเยาวชน มีความรู้ และเข้าใจในสาระสำคัญของระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ถือเป็นคลื่นลูกใหม่ที่เป็นเยาวชนได้มุ่งมั่นช่วยกันขับเคลื่อนประชาธิปไตย อย่างสร้างสรรค์ มีความตระหนัก ร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมนำ  มีสิทธิ  มีส่วนในการเติมเต็มและต่อยอดทางความคิด ร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งในทุกระดับ ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้แทน ผู้บริหาร และนักการเมืองไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s