ธปท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชี้แจงบทบาทธนาคารในการคุ้มครองผู้บริการทางการเงิน.


ธปท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชี้แจงบทบาทธนาคารในการคุ้มครองผู้บริการทางการเงิน.
16มิ.ย.54.

นายเพิ่มสุข สุทธินุ่น ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงเรื่อง”บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทย ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการทางการเงินว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดพันธกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายในการดูแล เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิบริการที่ดี

ธนาคาร แห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดให้มีกลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคทางการเงินชึ้น เพื่อรองรับพันธกิจ โดยกำหนดขอบเขตการให้บริการครอบคุมในเรื่องการให้ความรู้ทางการเงิน การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน การให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม การปราบปรามบริการทางการเงินที่ผืดกฎหมาย และการรับฟังหรือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 20 จังหวัด ในวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. สำหรับบทบาทธนาคารแห่งประเทศ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินนั้น นายเพิ่มสุข สุทธินุ่น ชี้แจงว่า จากสภาพปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการและการแข่งขันทางการเงินสูง ทำให้มีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความหลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้น และให้ได้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการที่แท้จริง

ดัง นั้นธนาคารแห่งประเทศไทย จึงกำหนดเป้าหมายการดำเนินนโยบายด้านการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความคุ้มครอง และความเป็นธรรมในการใช้บริการทางการเงิน โดยกำหนดกรอบแนวคิดเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการให้ความรู้ทางการเงิน การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน สนับสนุนการปราบปรามบริการทางการเงินที่ผิดกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนและสถาบันการเงิน รวมถึงการให้คำปรึกษาทางการเงิน ในการนี้จึงได้จัดให้มีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันเวลาทำการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. โดยรับผิดชอบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 20 จังหวัด ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อได้ถึง 4 ช่องทางคือ ทางไปรษณีย์ ที่งานคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน ส่วนธุรกิจการเงินภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นและโทรสารหมายเลข 043-241045 โทรศัพท์ฮ็อตไลท์หมายเลข 043-334694 หรือที่ E-MAIL :CPFSC-ESAN@BOT.OR.TH

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
เทคนิค/อีเวคนิวส์
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s