ศาลเยาวชนขอนแก่นลงพื้นที่ให้ความด้านรู้กฎหมายโรงเรียนต้นแบบศรีกระนวนวิทยาคม


ศาลเยาวชนขอนแก่นลงพื้นที่ให้ความด้านรู้กฎหมายโรงเรียนต้นแบบศรีกระนวนวิทยาคม
27 มิ.ย.54.

ที่ ห้องประชุมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น  นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่คณะครู อาจารย์ เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาโดยเลือกโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมเป็นโรงเรียนนำ ร่อง

นาย วีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า จากตามแนวนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมในการเสริมสร้างแนวทางส่งเสริม ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรม และให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงต่อการป้องกันอาชญากรรม

ในการนี้ กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากระบวน การยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มุ่งเน้นให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย การปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กและยาวชนในเรื่องความยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความสมานฉันท์ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยการสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายเบื้องต้น ให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติตลอดไป

นาย สมยศ  รัตนถา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมระดับใหญ่พิเศษมีตั้งอยู่บน พื้นที่ 54 ไร่ มีนักเรียนระดับ ม.1-ม.6 รวม 3,400 คน  และได้สร้างชื่อเสียงเป็นโรงเรียนพระราชทาน 3 ปีซ้อนในระดับมัธยมเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเน้นนโยบายการทำงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับข่าว
โรงเรียนต้นแบบศรีกระนวนวิทยาคม  http://www.skwk.ac.th
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น http://www.coj.go.th/kknjc
จังหวัดขอนแก่น http://www.khonkaen.go.th/

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
เทคนิค/อีเวคนิวส์
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s