Archive for the ‘ ข่าว ขอนแก่น ’ Category

สปข.1 จัดเวทีเสวนาเฉลิมพระเกียรติ”โฮมฮักภักดีองค์ภูมินทร์ 84 พรรษา”


สปข.1 จัดเวทีเสวนาเฉลิมพระเกียรติ”โฮมฮักภักดีองค์ภูมินทร์ 84 พรรษา”
14 มิ.ย.54

นาย เอนก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เปิดเผยว่า เนื่องในมหามงคลสมัยปีพุทธศักราช 2554 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา จึงนับเป็นโอกาสสำคัญยิ่ง ที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ในฐานะองค์กรการประชาสัมพันธ์ของรัฐ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาเฉลิมพระเกียรติ”โฮมฮักภักดีองค์ภูมินทร์”ในวัน ที่ 15 มิ.ย.นี้ ที่โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป

นาย เอนก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กล่าวอีกว่ากิจกรรมการเสวนาเฉลิมพระเกียรติ”โฮมฮักภักดีองค์ภูมินทร์”เป็น เวทีรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและประชาชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง  โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ มีเวทีเสวนา”โฮมฮักภักดีองค์ภูมินทร์” โครงการเด่นแห่งปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา การแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ในบัตร”คิดดี ทำดี แห่งปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา”

ทั้งนี้  โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่ทุกภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันจัดขึ้น

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
เทคนิค/อีเวคนิวส์
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

การค้าภายในจังหวัดขอนแก่นจัดขบวนธงฟ้าลดค่าครองชีพ เปิดตลาดทั่วทุกอำเภอ


การค้าภายในจังหวัดขอนแก่นจัดขบวนธงฟ้าลดค่าครองชีพ เปิดตลาดทั่วทุกอำเภอ
ทีมข่าว/วราภรณ์/แนวหน้า
14มิ.ย.54.

นาย ประเสริฐ ฝ่ายชาวนา การค้าภายในจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการจัดมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ว่า เนื่องจากปัจจุบันภาวะสินค้าราคาแพงขึ้น เพราะต้นทุนด้านต่างๆ เพิ่มโดยเฉพาะราคาน้ำมัน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวัน การค้าภายในจังหวัดขอนแก่น จึงได้นำสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปจำหน่ายในราคาประหยัดแก่พี่น้อง ประชาชนหมุนเวียนไปในทุกอำเภอ

นาย ประเสริฐ กล่าวว่า สำหรับราคาสินค้าที่เรานำไปจำหน่ายนั้น กรมการค้าภายในได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและโรงงานโดยตรง ทั้งในด้านสินค้าอุปโภค -บริโภค ซึ่งจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป 20-40% ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ ที่เจ้าของฟาร์มนำไปขายในราคาขายหน้าฟาร์ม น้ำตาลทราย   ข้าวสาร น้ำมันพืช อาหารทะเลแปรรูป และสินค้าอื่นๆอีกจำนวนมาก

สำหรับตารางการจัดมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพครั้งนี้จากทุกอำเภอในจังหวัด ขอนแก่นกำหนดใช้สถานที่ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอ คือช่วงวันที่ 14-16 มิ.ย. 54 อำเภอภูผาม่าน วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 54 อำเภอแวงน้อย วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 54 อำเภอหนองสองห้อง วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 54 รอำเภอพล วันที่ 5 -7 กรกฎาคม 54 อำเภอชนบท วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 54 อำเภอพระยืน วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 54 อำเภอซำสูง วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 54 อำเภอบ้านไผ่ และวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 54 อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ และวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 54 หน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง

การ ค้าภายในจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในทุกอำเภอ ได้ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าดีมีคุณภาพตามวันเวลาดังกล่าว ซึ่งท่านจะได้สินค้าราคาประหยัด  และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ด้วย

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
เทคนิค/อีเวคนิวส์
http://www.ewec.in
http://www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

โทรทัศน์ Thai PBS จัดเวที เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย


สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัดเวทีสัญจร เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย ที่ขอนแก่น
12มิ.ย.54

การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเป็นผู้แทน 26 มิ.ย 2554นี้  เป็นวันใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขต และนอกเขตจังหวัด   และการเลือกตั้งทั่วไปใน วันอาทิตย์ ที่ 3ก.ค.54  ในขณะที่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่บรรดาผู้สมัคร ส.ส.เขตต่างเร่งลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อนำนโยบายของพรรคชี้แจงประชาชน  ดังนั้น ประชาชนต้องคิดและตัดสินใจอย่างรอบครอบ มองเห็นประโยชน์ของชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

ในขณะเดียวกันบทบาทของผู้สมัครแต่ละพรรคจะทำอะไรเพื่อชาวขอนแก่น วันที่14 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคำตอบ ซึ่งสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ขอเชิญชาวขอนแก่น และสื่อมวลชน พบกับ เวทีสัญจร  “เสียงประชาชน  เปลี่ยนประเทศไทย “ ซึ่งเวทีนี้จะเป็นเวทีเพื่อประชนชาวอีสานอย่างแท้จริง โดยประชาชนถาม  พรรคการเมืองตอบ จากตัวแทนผู้สมัครจาก 4 พรรคการเมืองใหญ่ เช่น นายกนก วงศ์ตระหง่าน จากพรรคประชาธิปัตย์,นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ พรรคเพื่อไทย ,นายสุวิทย์  คุณกิตติ ตัวแทนพรรคกิจสังคม และ นายประจักษ์  แกล้วกล้าหาญ จากพรรคภูมิใจไทย

ทุกประเด็นคำถาม โดยเฉพาะ นโยบายด้านเยาวชน และการศึกษา  นโยบายด้านการเกษตร  นโยบายด้านการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และพลังงาน  และนโยบาย เรื่องโครงสร้างอำนาจและปัญหาทางการเมือง ดำเนินรายการโดย ณาตยา แวววีรคุปต์ ,ประวีณมัย บ่ายคล้อย และเจาะลึกกับนโยบายพรรคการเมืองโดยภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

ดังนั้น จึงขอเชิญชาวขอนแก่นร่วมกันส่งเสียงเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศก่อนถึงวัน เลือกตั้ง  พลาดไม่ได้กับเวทีสัญจร ที่สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัดขึ้นเพื่อคนอีสาน “เสียงประชาชน  เปลี่ยนประเทศไทย” วันอังคารที่ 14 มิถุนายนนี้ เวลา 12.30-17.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

อีสานแก้ปัญหายาเสพติด


สภาที่ปรึกษาฯ เปิดเวทีระดมความเห็นภาคอีสานภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทางนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย”
11มิ.ย.54.

วันนี้  ที่ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นผู้แทนส่วนราชการ และประชาชนภาคอีสาน เรื่อง “นวัตกรรมทางนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย” โดยมีนายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมร่วมการอภิปรายโดยมี นางภรณี ลีนุตพงษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และมีผู้ร่วมเวทีอภิปรายประกอบด้วยวิทยากรผู้ทรง คุณวุฒิ เช่น นายสมพร เทพสิทธา , นายปณิธิ  ตั้งผาติ  ,นางจิราพร   ลิ้มปานานนท์    และมีนายสุทธินันท์  จันทรร่วมอภิปราย โดยมีนายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวเบื้องต้นว่า ปัญหายาเสพติดมีผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม และความมั่นคงของประเทศ   รวมถึงการมาตรฐานในการปรับปรุงพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมฟังการอภิปรายได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติด โดยสภาที่ปรึกษาฯ จะนำข้อคิดเห็นต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. และกำหนดเป็นนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

โดย นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวว่า ยาเสพติดนั้นเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบทางสังคม และความมั่นคง แม้จะมีการแก้ไขมาโดยตลอดแต่ต้องถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น  จากกการศึกษาถึงความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น พบว่าภาคประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นจึงเห็นว่าการแก้ปัญหายาเสพติด  รัฐบาลต้องถือว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข และควรเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายสาธารณะ และควรนำพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการสร้างนโยบาย ถ้าหากเยาวชนมีภูมิคุ้มกันด้านศาสนาก็จะไม่ติดยาเสพติด เพราะจากการวิจัยพบว่า เยาวชนที่ติดยาส่วนใหญ่นั้นมักมาจากครอบครัวที่ไม่มีการอบรมด้านศาสนา

นายปณิธิ ตั้งผาติ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเที่ยว ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรมีนโยบายในการให้รางวัลนำจับ  และคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสยาเสพติด และส่งเสริมให้ประชาชนกล้าที่จะเข้ามาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดมากขึ้น

ด้านนางจิราพร ลิ้มปานานนท์ สมาชิกคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวถึงสาเหตุและอุปสรรคด้านยาเสพติดว่า อุปสรรคของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทยนั้นมีหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่นกฎหมายบางตัวยังมีความขัดแย้งกันเอง รวมถึงนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ไม่เกิด ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ทำให้ปัญหาดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนขึ้น ทั้งการผลิต การค้า การลำเลียงและการแพร่ระบาด เทคโนโลยีการผลิตในสมัยนี้ก็หาง่ายขึ้น

นายสุทธินันท์ จันทระ ประธานคณะทำงานด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล กล่าวถึงประเด็นการสัมมนาว่า ตัวเลขสถิติจากกรมพินิจฯ บ่งบอกว่ามีเด็กและเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ และมาตรการการลงโทษผู้ค้าผู้เสพยามีความอ่อนแอ และอุปสรรคด้านกฎหมายก็ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดความ ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จาก การระดมความคิดเห็นครั้ง ในส่วนผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพ ติดว่า ควรจะเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองประชาช

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

นักธุรกิจขอนแก่น หวั่นการย้ายฐานอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่ จะทำให้ระบบจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่เป็นระบบ


นักธุรกิจขอนแก่น หวั่นการย้ายฐานอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่ จะทำให้ระบบจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่เป็นระบบ
11มิ.ย.54

https://i0.wp.com/profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/260746_100002192037262_4155486_n.jpgนายโชคชัย คุณวาสี

นายโชคชัย คุณวาสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด เปิด เผยถึงยอดการจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ว่า ในไตรมาสแรกมียอดการจำหน่ายในระดับดีมาก ประมาณ 1,000 คัน จากที่ตั้งเป้าไว้ทั้งปีจำนวน 3,600 คัน แต่การจำหน่ายช่วงต่อมามีการชะลอตัวช่วงเกิดภัยสินามิ ทำให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่จากญี่ปุ่นไม่สามารถส่งชิ้นส่วนมาให้ไทย ได้ ทำให้ยอดขายลดลงไปด้วย  วึ่งปัญหาดังกล่าวนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลก ซึ่งทำให้เป้าการจำหน่ายทั่วประเทศในไทยตั้งเป้าไว้ที่จำนวน 370,000 คัน ต้องลดลงมาที่ระดับ 230,000 คัน ซึ่งใกล้เคียงกับยอดขายในปี 2553

อย่าง ไรก็ตาม ขณะนี้ความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้น แต่ในด้านยอดการผลิตไม่สามารถป้อนให้ลูกค้าได้ ขณะที่ยอดการจำหน่ายใน สหรัฐและญี่ปุ่นลดลงประมาณ 30% และกำลังซื้อส่วนใหญ่อยู่ที่ตลาดเอเชียเป็นหลัก เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ยังขยายตัวเพิ่มขึ้น และขณะนี้เศรษฐกิจไทยเองก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดการชะลอตัวนั้นยังคงเป็นปัญหาเรื่องการเมืองภายใน ประเทศ และปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ทำให้การเติบโตไม่เต็มที่

นายโชคชัย กล่าวถึงแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจภาคอีสานว่า  จากจำนวนพื้นที่ และประชากรอีสานมีจำนวน 1 ใน 3 ของประเทศ และไม่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงเช่นที่อื่นๆ แต่การจัดสรรพื้นที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่นระบบสาธารณูปโภคที่เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐาน และเรื่องพลังงานที่เรายังพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนพื้นที่การเกษตรปัจจัยสำคัญยังขาดระบบชลประทานเพื่อทำการเกษตรอีกมาก

สำหรับ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค นายโชคชัย กล่าวว่า นอกจากการเตรียมเรื่องวัตถุแล้ว การเตรียมความพร้อมของคนนับว่ามีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะเรื่องการใช้ภาษา อังกฤษ  ภาษาจีน และภาษาเวียตนาม ที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

ชาว กศน.ขอนแก่นกว่า 5,000 คนรวมพลังรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


ชาว กศน.ขอนแก่นกว่า 5,000 คนรวมพลังรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.สวันที่ 3 ก.ค.นี้.โดยตั้งเป้าหมายผู้ใช้สิทธิมากว่าร้อยละ75 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2
11มิ.ย.54

วันนี้ (11 มิ.ย.54) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายโกศัลย์ ตั้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนขอนแก่นขอนแก่นร่วมกันเป็นประธาน พิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. จ.ขอนแก่นจัดกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามชุมชนใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น

โดยมีนักศึกษา กศน.ขอนแก่นราว 5,000 คน จาก 23 อำเภอ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กศน.ขอนแก่น ซึ่งมีกิจกรรมการรำกลองยาว  การแห่สิงโต  และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแสดงพลังออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 3 ก.ค. นี้   พร้อมกับถือป้ายเดินรณรงค์ด้วยข้อความที่ส่งเสริมการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตย เช่น  “กศน.ขอนแก่น ส่งเสริมประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” “เลือกพรรคดี เลือกคนดี มีความสามารถเป็นผู้แทนในสภา” “การเมืองดี ไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้างประชาธิปไตย” “การซื้อสิทธิ ขายเสียง เหมือนขายชาติ” “การเลือกตั้งหรือรักประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้ง”

นายโกศัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนขอนแก่น กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 3 ก.ค. 2554   กศน.ขอนแก่นร่วมกับ กกต.ขอนแก่น ร่วมบูรณาการทำงานโดยการให้ความรู้ ทำความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และร่วมช่วยในการตรวจสอบการเลือกตั้งครั้งนี้  ซึ่งโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยของสถานศึกษา กิจกรรมการเดินรณงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ประชาชนครั้งนี้  เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ให้ มากที่สุดต่อไป

นายพยัต   ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเขตการเลือกตั้ง เป็น 10 มีประชากร 1,767,601 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,339,423 คน จาก 525,399 ครัวเรือน มีหน่วยเลือกตั้ง 2,657 หน่วย มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 10 คน 26 มิ.ย.ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง ในเขต และนอกเขตจังหวัด  และวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. นี้เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป ซึ่ง ครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิทั้งการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง การใช้สิทธิครั้งนี้จะบ่งบอกถึงทิศทางความต้องการของประชาชนต่อการพัฒนา ประเทศ คิด และตัดสินใจเลือกคนที่รัก และเลือกพรรคที่ชอบด้วยตัวท่านเอง   ซึ่งจังหวัดขอนแก่นตั้งเป้าหมายว่ามีประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึง 75 % มีบัตรเสียไม่เกิน 2 %.

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

เปิดฟ้าเมืองเลย กับโครงการมหกรรมการบินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย


เปิดฟ้าเมืองเลย กับโครงการมหกรรมการบินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย
10มิ.ย.54.

จังหวัด เลย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เปิดฟ้าเมืองเลยกับโครงการมหกรรมการบินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔   ในวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป   ณ  ท่าอากาศยานเลย

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย  กล่าวว่า โครงการนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของชาวจังหวัดเลย ในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔   กิจกรรมนี้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ กิจกรรมภาคพื้นอากาศ อาทิ การแสดงการบินของเครื่องบินเล็ก  การนำเยาวชนขึ้นเครื่องบินและบอลลูนชมทัศนียภาพของจังหวัดเลย  การสาธิตการบินของเครื่องบินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โครงการฝนหลวง)   ส่วนกิจกรรมภาคพื้นดิน  อาทิ  การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจ  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  นิทรรศการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนิทรรศการการท่องเที่ยว  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย   นิทรรศการเสริมสร้างวินัยจราจร  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพื่อให้ชาวจังหวัดเลยได้มีโอกาสชื่นชมพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานเพื่อความ สุขของประชาชนและประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจังหวัดเลย  โทร. ๐-๔๒๘๓-๓๒๐๙  และ      ททท.สำนักงานเลย    โทร.  ๐-๔๒๘๑-๒๘๑๒, Email: tatloei@tat.or.th , http://facebook.com/tatloei

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

รปส.กรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานจัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีนรอบชิงชนะเลิศระดับเขต


รปส.กรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานจัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีนรอบชิงชนะเลิศระดับเขต
10มิ.ย.54.

วันนี้ (10มิ.ย.54) ที่ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยการปกครองห้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน รอบชิงชนะเลิศระดับเขต   โดยนายธีระพงษ์  โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน เปิดงานพร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษในช่วงเช้าโดยให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐ ธรรมนูญการเลือกตั้ง ประวัติศาสตร์การเมืองไทย และวิธีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ส่วน ภาคบ่ายเป็นการแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตยจากกลุ่มนักเรียนที่ผ่านการคัด เลือกในระดับจังหวัดทั้ง 10 โรงเรียนจาก   10 จังหวัดในภาตตะวันออกเฉียงเหนือ   ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ เลย หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดขอนแก่น    โดยมีนักเรียนจากสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาจำนวนกว่า 200 คนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ในรอบชิงชนะเลิศในระดับเขต  ซึ่งการจัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีนเป็นกลุ่มวัยที่จะเป็นกำลัง สำคัญของประเทศชาติต่อไปในอณาคตครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องสิทธิทางการเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตย ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่ออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

นายธีระพงษ์  โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์   ยังกว่าวอีกว่าการจัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตยวันทีนครั้ง นี้ว่า เป็นห่วงเวลาที่สำคัญ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในทุกวันนี้มีทั้งความขัดแย้งทางความคิด  หรือการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายทางสังคม ดังนั้น การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยนับเป็นเรื่องที่ดี เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียน และเยาวชน มีความรู้ และเข้าใจในสาระสำคัญของระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ถือเป็นคลื่นลูกใหม่ที่เป็นเยาวชนได้มุ่งมั่นช่วยกันขับเคลื่อนประชาธิปไตย อย่างสร้างสรรค์ มีความตระหนัก ร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมนำ  มีสิทธิ  มีส่วนในการเติมเต็มและต่อยอดทางความคิด ร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งในทุกระดับ ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้แทน ผู้บริหาร และนักการเมืองไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

อบต.ท่าพระ ทุ่มงบประมาณพัฒนาสร้างมาตราฐานด้านการศึกษาให้ท้องถิ่น


อบต.ท่าพระ ทุ่มงบประมาณพัฒนาสร้างมาตราฐานด้านการศึกษาให้ท้องถิ่น
10มิ.ย.54.

นายอนุสรณ์  สอนทา  นายก อบต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า  ปีงบประมาณ 2554 จากแผนการดำเนินงานส่งเสริมและการจัดการด้านการเรียนการสอนของ อบต.ท่าพระ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 8 แห่งคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล และ โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับความสนใจจากบุตรหลานของชาวชุมชน ในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับชั้นต่างๆเป็นจำนวนมาก   ซึ่ง อบต.ท่าพระ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการที่จะส่งผลต่อการเป็นเยาวชนและกำลังหลักที่สำคัญของประเทศชาติ จึงได้มีการระดมสมองและผนึกกำลังร่วมกับ คณะครูอาจารย์ ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากการสนับสนุนงบประมาณในด้านต่างๆแล้ว ยังคงมีการจัดจ้างครูอัตราจ้างพิเศษทำการสอนให้กับลูกหลานชาวท่าพระด้วย

งบประมาณที่ อบต.ให้การสนับสนุนไปยัง โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสมาชิกสภาทุกคนที่มุ่งหวังให้บุตรหลานชาว ชุมชนท่าพระได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาครบทุกด้านรวมถึง อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนและในเขต อบต.ท่าพระ มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังคงเตรียมที่จะพิจารณาในการปรับขึ้นเงินเดือนของ ครูอัตราจ้างที่ จัดจ้างมาทำการสอน รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมด้านของการฝึกอาชีพและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  โดยล่าสุดได้รับพิจารณษ จาก กศน.อำเภอเมืองแล้วว่า ต.ท่าพระ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมากของการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งช่วงทีผ่าน มา”

นายก  อบต.ท่าพระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน นักเรียนและนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษากับ กศน.ต.ท่าพระ มากถึง 500 กว่าคน แม้ศูนย์ กศน. จะขึ้นตรงกับ อบต. แต่ก็รับนักศึกษา ทั้งจากเขต เทศบาลและ อบต.มาจัดกระบวนการการเรียนการสอนร่วมกัน ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา ด้วยผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นประกอบกับแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้ กศน.ท่าพระ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่ดีมาก ซึ่ง กศน.อ.เมืองขอนแก่น ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจำนวน  1 ล้านบาท สำหรับ การจัดตั้งศูนย์ กศน.ต.ท่าพระ ถาวร เพื่อให้บริการด้านการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับชาวท่าพระ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดหาสถานที่ตั้งว่า จะดำเนินการก่อสร้าง ภายใน ที่ทำการ อบต.ท่าพระ บ.หนองแวง หรือจัดสร้างภายในสถานที่เดิม ณ ที่ทำการ อบต.ท่าพระเดิมด้านหลัง สภ.ย่อยท่าพระ เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

ตร.ขอนแก่น จับยาบ้า-ปืนเพียบ


ตำรวจทางหลวงขอนแก่น รวบผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้าและอาวุธปืนเพียบ สอบโยงป่วนเลือกตั้ง ส.ส.
ทีมข่าว/จักรพันธิ์ INN
9มิ.ย.54.

วันนี้เวลา 18.30  น. ที่สถานีตำรวจทางหลวง ขอนแก่น พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ภัคคะธนิตศักดิ์ ผกก.4 บก.ทล. พร้อมด้วย พ.ต.ท.ภาดล จันทร์ดอน สว.ส.ทล. 2 กก.4 บก.ทล. และชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดและมือปืนตำรวจทางหลวงขอนแกน ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุม 2 ผู้ต้องหาค้าประกอบด้วย นายมงคล ไทยวังชัย อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 105 หมู่ 11 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และ นายธีระพงศ์  ถิรพงศ์ชาติ อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 180 หมู่ 11 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น พร้อมของกลาง อาวุธปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์และปืนพกสั้น พร้อมเครื่องกระสุนรวมหลายรายการ  สมุดบัญชีลูกค้ายาบ้า จำนวน 4 เล่ม อุปกรณ์ เสพยาบ้า ตุ๊กตามีรอยผ่าเพื่อเป็นช่องสำหรับซ่อนยาเสพติด จำนวน 3 ตัว ยาไอซ์ 1 ถุง รถยนต์กระบะยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นวีโก้ สีดำ หมายเลขทะเบียน ผจ 2514 ขอนแก่น และ เงินสด 17,700 บาท

ทั้ง นี้ สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงขอนแก่นได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามสั่งการให้มีการ ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเลือกตั้งบริวเณจุดตรวจด่านทางหลวงหมายเลข 2 กม.45 – 46 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่รถยนต์กระบะคันดังกล่าว ขับโดย นายมงคล เข้ามาที่ด่านตรวจ จึงได้ทำการตรวจค้นรถยนต์พบอาวุธปืนอยู่ในห้องโดยสาร และมียาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในตัว จึงได้ควบคุมตัวมาที่สถานีตำรวจทางหลวงขอนแก่น โดยนายมงคลยอมรับสารภาพว่า ตนเองนั้นมีเงินจำนวน 17,700 บาท เป็นค่ายาบ้าที่เก็บมาจากลูกค้าในย่านตลาดน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อนำไปส่งให้กับนายธีระพงศ์  ถิรพงศ์ชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของยาบ้า

อย่าง ไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงไม่ปักใจเชื่อและจะมีการสอบสวนขยายผลว่าเกี่ยว ข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มมือปืนในช่วงของการเลือกตั้งหรือไม่ เพราะอาวุธปืนทั้งหมดไม่มีการขออนุญาตจากนายทะเบียน และเป็นอาวุธปืนที่ต้องสงสัยกับคดีที่สำคัญที่เกิดขึ้นหลายคดีในภาคอีสาน  ซึ่งจะต้องมีการตรวจยึดไว้เพื่อทำการตรวจสอบรวมทั้งการสอบสวนว่าเกี่ยวข้อง กับการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่

แพทย์ มข.จัดงานวันศรีนครินทร์ 54


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2554
8มิ.ย.54.

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า นับแต่ปี พ.ศ.2540 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น”วันศรีนครินทร์”เพื่อน้อมเกล้าฯรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง”กองทุนวันศรีนครินทร์”เพื่อช่วย เหลือผู้ป่วยรายได้น้อย โรง พยาบาลศรีนครินทร์ ทรงพระราชทานเงินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้เป็นทุนเริ่มแรก ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ได้มีการรณรงค์จัดหาเงินสมทบทุนเพิ่มเติมมาเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ของคณะแพทยศาสตร์ที่มีต่อสังคมจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต และกำหนดกองทุนขยายไปถึงการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อมาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับกองทุนวันศรีนครินทร์อยู่ในพระราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและคณะแพทยศาสตร์อย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับ ในปีพ.ศ.2554นี้คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กำหนดจัดรายการพิเศษขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ เวลา 22.00-24.00น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์ โดยใช้สถานที่ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมทั่วประเทศ ในการนี้จึงขอเชิญประชาชนร่วมชมการถ่ายทอดสดงานวันศรีนครินทร์ตามวันเวลาดัง กล่าว

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

ยุติธรรม ขอนแก่น รุก ให้ความรู้ กฎหมาย หนี้นอกระบบ


สนง.ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นใช้แผนยุทธศาสตร์เชิงรุกลงพื้นที่จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายปัญหาหนี้นอกระบบ
8มิ.ย.54.

จาก ข้อร้องเรียนจำนวนมากของประชาชนชาวขอนแก่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา ทางเศรษฐกิจ ทำให้หลายครอบครัว ต้องหันไปหานายทุนทั้งในระบบ และนอกระบบ จากปัญหาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และมีหนี้สินเกินกว่าความรับผิดชอบ จนได้รับความเดือดร้อน ทำให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ตระหนักถึงการแก้ปัญหาดังกล่าว

นาย โกสิต  ศักดิ์ศรีพงศ์  หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า  จากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวขอนแก่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางกฎหมายในเรื่องการกู้ยืมเงิน การทำนิติกรรมสัญญา  หรือปัญหาเรื่องการได้มาซึ่งการครอบครองที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ การทำนิติกรรมในเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน  รวมไปถึงการถูกบังคับคดี เมื่อถูกคำพิพากษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไป ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องดีพอ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จึงได้มอบหมายให้ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชน ตำบลพระลับ  จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบและการจัดการ ความขัดแย้งของชุมชน “ในวันพุธที่  ๘  มิ .ย.ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านพระคือ  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรรมการบริหารศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชน  ผู้นำชุมชนและประชาชน จำนวน  ๔๐ คน เข้ารับความรู้ โดยได้เชิญวิทยากรในสาขาต่างๆ โดยเชิญวิทยากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการของราษฎรในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย  น.ส.แพรพรรณ  นาคเจริญ รองอัยการจังหวัดขอนแก่น  ตามด้วยนายอิทธิพล  กาฬอ่อนศรี จาก สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น , นางศกุลตรา  นนตรี  บรรยายพิเศษความรู้งานบังคับคดี  ดังนั้นจึงขอเชิญชาวชุมชนตำบลพระลับ และชาวชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการแก้ปัญหาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

สภาเศรษฐกิจฯ ไทยจัดประชุมเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯจัดประชุมเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7มิ.ย.54.

นาย ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเร่งแสดงบทบาทที่แข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอา เซียนในตลาดโลก โดยมีมิติหรือเสาหลักของประชาคมอาเซียน เกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงในด้านต่างๆเช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ดัง นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เล็งเห็นว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาค ส่วน จึงได้จัดให้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็น 4 ภูมิภาคเรื่อง”การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AC) ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อทุกภาคส่วนในสังคม และเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียน ภายใต้การประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังจัดให้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของประเทศไทย ซึ่งการสัมมนาทั้ง 2 เรื่องภายใต้หัวข้อ”นวัตกรรมทางนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ไทย”และการสัมมนาเรื่อง”การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอา เซียน(AC)ด้วยปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง”กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายนนี้  ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

สปข.1 จัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีนระดับเขตรอบชิงชนะเลิศ


สปข.1 จัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีนระดับเขตรอบชิงชนะเลิศ
7มิ.ย.54.

สำนัก ประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีนระดับเขต รอบชิงชนะเลิศ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

นาย เอนก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เป็นหน่วยงานรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่นๆในพื้นที่ 10 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ เลย หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดขอนแก่น โดยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป จึงกำหนดจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีนในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ ระหว่างเวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องสิทธิทางการเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตย ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่ออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์กันมากขึ้น ในการจัดงานได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายธีระพงษ์ โสดาศรี มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน และการบรรยายพิเศษเรื่อง”การปกครองระบอบประชาธิปไตย วิธีการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการทำสติ๊กเกอร์คำขวัญรณรงค์ประชาธิปไตย เพื่อประชาสัมพันธ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย”

นายเอนก เกตุเอม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน

ครั้ง นี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนประจำจังหวัดใน พื้นที่ 10 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจำนวน 200 คน โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชยมี 7 รางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตรเช่นกัน ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวจะมีการบันทึกเทปโทรทัศน์และเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น และมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ระบบ เอ็ฟ.เอ็ม.99.50เม็กกะเฮิอรท์

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

อย.ย้ำอ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนซื้อเพื่อความปลอดภัย


อย.ย้ำอ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนซื้อเพื่อความปลอดภัย
7มิ.ย.54.

นายแพทย์ นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ให้ความสำคัญการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย อย.ได้สนองต่อนโยบายดังกล่าวในการให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารที่มีฉลากของ อย.ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าอาหารนั้นยังมีคุณภาพดีอยู่ เหมาะแก่การบริโภคหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามควรสังเกตองค์ประกอบอื่นๆอีกด้วยเช่น ลักษณะภายนอกต้องไม่มีกลิ่นเหม็นบูด ไม่ขึ้นรา ภาชนะที่บรรจุต้องปิดสนิท ไม่บุบเบี้ยว ไม่อับชื้น และมีการวางจำหน่ายรักษาในที่ๆเหมาะสม โดยเฉพาะอาหารกลุ่มเสี่ยง เช่น อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก นมดัดแปลง นมเปรี้ยว นมโคหรือนมสดพาสเจอร์ไรซ์ นมแปลงไขมันพาสเจอร์ไรซ์ และผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์

รอง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หากผู้บริโภคพบร้านใดที่มีการจำหน่ายอาหารที่พ้นกำหนดหมดอายุ หรือพ้นกำหนดวันที่ควรบริโภคตามที่กำหนดไว้บนฉลาก หรืออาหารเน่าเสียก่อนวันหมดอายุ ขอให้รีบแจ้งหรือร้องเรียนรายละเอียดชื่อผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีหมดอายุ และสาขาของห้างหรือร้านค้าที่นำมาจำหน่าย มาที่ อย.ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-590-7354 หรือสายด่วน อย.1556 หรือส่งจดหมายมายังตู้ ปณ.52 ปณจ.นนทบุรี 11004 ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด ทั้งนี้เพื่อทางราชการจะได้ดำเนินการโดยด่วนต่อไป

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

24มิ.ย.นี้เลือกคนดีมีความรู้เรื่องเกษตรเป็นผู้แทนเกษตรกร


24มิ.ย.นี้เลือกคนดีมีความรู้เรื่องเกษตรเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับจังหวัด
7 มิ.ย.54

วันนี้ (7 มิ.ย.54) ที่ห้องประชุมโรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น นายจักรี สุจริตธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10 และเขต 12 เป็นประธานการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น พร้อมมอบนโยบายการทำงานโดยกล่าวถึงการได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา เกษตรกรจังหวัดขอนแก่นนั้น  นับว่าเป็นผู้ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติในการเป็นตัวแทนของเกษตรกร เป็นสิทธิ์ และเป็นเสียงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง ขณะนี้ ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอจากทั่วประเทศแล้ว จำนวน 1,324 คน เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พร้อมกับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และขั้นตอนจากนี้ไป เป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญคือ การเลือกตั้งประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  ซึ่งกำหนดการคัดเลือกในวันที่ 24 มิถุนายนนี้เพื่อให้ได้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 77 คน จะได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเป็นตัวแทนภาคการเกษตร เสนอความต้องการ หรือความคิดเห็นที่สมาชิกสภาเกษตรกรมีความต้องการ เช่น การเสนอข้อมูลต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การทำเกษตรกรรมในรูปแบบต่างๆรวมทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมถึงการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนาทาง เกษตรกรรม หรือการประกันความเสี่ยงของราคาผลผลิตทางการเกษตร   ตลอดจนเรื่องสวัสดิการให้แก่เกษตรกร    และการเสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี การให้ความเห็นด้านนโยบาย กฎหมายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเกษตรกร

ดังนั้น  จึงเห็นได้ว่า บุคคลที่จะก้าวเข้ามาสู่หน้าที่นี้ได้ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวกับภาคเกษตรของไทยเป็นอย่างดี จึงจะสามารถเข้าไปกำหนดแนวทางที่จะนำพาภาคการเกษตรให้เจริญก้าวหน้า และที่สำคัญคือ   การมีวิสัยทัศน์ที่เห็นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเป็นสำคัญ ดังนั้น การเลือกตั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ จึงเป็นการคัดเลือกผู้ที่เป็นตัวแทนของเกษตรอย่างแท้จริง เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน เป็นสิทธิ์ และเป็นเสียงแก่เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นต่อไป.

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

ประธาน กกต.แสดงความเชื่อมั่นการทำงาน กกต.มีมาตราฐานสากล


ประธาน กกต.แสดงความเชื่อมั่นการทำงาน กกต.มีมาตราฐานสากล
6มิ.ย.54.

วันนี้(6มิ.ย .54) นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้กล่าวถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า เป็นการทำงานที่ได้มาตราฐานสากล และรู้สึกยินดีที่สื่อมวลชน และองค์กรที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทางสหภาพยุโรปให้ความสนใจ โดยขอมาเป็นผู้สังเกตุการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ถึงความเป็นประชาธิปไตยใน ประเทศไทย

ส่วน ภาพรวมการหาเสียงของผู้สมัครที่หลายฝ่ายมีความเห็นว่ามีการแข่งขันที่มีความ รุนแรงนั้น  ขณะนี้จากการรายงานทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่า มีเพียง 13 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง   ขณะเดียวกันหน่วยปฏิบัติได้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเกาะติดพื้นที่  สำหรับภาคอีสานประชาชนส่วนใหญ่มีความตื่นตัวและเข้าใจในเรื่องกฏระเบียบ เรื่องการเลือกตั้ง  และยังไม่มีข้อร้องเรียนที่รุนแรงแต่อย่างไร

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง  ประธาน กกต.กล่าวขอความร่วมมือให้ทุกคนทุกฝ่ายวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ กกต.จังหวัด  ส่วนเรื่องข้อร้องเรียนที่แจ้งผ่านมาทาง กกต.หรือสายด่วน 1171 นั้นมีจำนวนกว่า 100 เรื่อง ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกัเรื่องการซื้อสิทธิ ขายเสียง หรือการแจกสิ่งของ  หรือการทำลายป้ายของผู้สมัครด้วยกันเอง ดังนั้น กกต.จึงขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครทุกเขตเลือกตั้ง อย่าทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง  ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับ กกต. ได้จัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษพร้อมลงพื้นที่ทันทีเพื่อสอบหาสาเหตุและข้อเท็จ จริงตามข้อร้องเรียนดังกล่าว

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

ขอนแก่น อบรมวิทยากรเลือกตั้ง 54


กกต.จัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดรองรับการเลือกตั้งทั่วไป3ก.ค.54‏
6มิ.ย.54.

วันนี้ (6มิ.ย.54)ที่ห้องประชุมโรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จัดโครงการอบรมวิทยากรระดับจังหวัดรุ่นที่ 4 จาก 20 จังหวัดภาคอีสาน และ 1 จังหวัดของภาคกลางคือจังหวัดสระบุรีเข้ารับการอบรม

โดย กกต.คาดหวังว่าการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 3 ก.ค.นี้ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายต่างๆที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งถือว่า เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการเลือกตั้งในระดับหน่วยเลือกตั้งที่ต้องอำนวยความ สะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถประกาศผลการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่มีการร้องคัดค้านในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะเกิดผลดีให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสามารถจัดตั้งคณะรัฐมนตรี เข้าไปบริหารประเทศได้รวดเร็วทันต่อสภาวการณ์  ซึ่งการจัดการเลือกตั้งในแต่ละครั้งจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งราว1,100,000 คน ดังนั้น กกต.จึงต้องสร้างวิทยากรต้นแบบในระดับจังหวัด  เพื่อทำหน้าที่อบรมวิทยากรระดับเขตเลือกตั้ง และให้วิทยากรระดับเขตเลือกตั้ง ไปทำหน้าที่จัดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ต่อไป

ซึ่งการจัดอบรมทั้งหมดแบ่งเป็น 4 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 638 คน สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นรุ่นที่ 4 จาก 21 จังหวัด จำนวน 234 คน ใช้ระยะเวลาการอบรม 3 วันระหว่างวันที่ 6-8มิถุนายนนี้ โดยนายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในเปิดการอบรม พร้อมมอบแนวนโยบายการทำงานการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องวางตัวเป็นกลางในการทำ งานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ กกต.ในทุกระดับ

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in , www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in , Email: pcc469@hotmail.com

ยอดส่งออกอาหารอีสานถึง20%‏‏


ยอดส่งออกอาหารอีสานถึง20%‏‏
ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
5มิ.ย.54.

กรม ส่งออกฯ ชี้ยอดส่งออกอาหารอีสานไปต่างแดนปี  54 สูงถึงร้อยละ 20 แนะผู้ประกอบการปรับทิศทางส่งออก เจาะกลุ่มตลาดและผลิตสินค้าตามความต้องการ ระบุตลาดจีนและยุโรปเป็นปลื้มอาหารและผลไม้ไทยซึ่งมีความต้องการสูง

นายอฐิคม ตันติวงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ขอนแก่น) เปิดเผยว่า ยอดรวมของธุรกิจส่งออกเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ส่งจำหน่ายไปในต่างประเทศพบว่า มากกว่าร้อยละ 30 เป็นผลิตภัณฑ์จากภาคอีสาน ซึ่งยอดมูลค่ารวมของการส่งออก 3 เดือนแรกของปี  2554  มากถึง  6,287.76 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศที่ตลาดการค้าของไทยส่งออกไปนั้น อันดับ 1 ยังคงเป็นญี่ปุ่น รองมาคือสหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย ขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารอีสานยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศอย่างมาก เพราะทุกประเทศรู้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับสมนาม ว่าเป็นครัวโลก  ดังนั้น การเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่จะต้องลงลึกไปในตัวของผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่กรมส่งเสริมการส่งออกจะ ต้องเร่งทำ ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากกว่า 200 ราย ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มอาหารและหัตถกรรม ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยของการส่งออกในแต่ละไตรมาสไม่ต่างกันมากนัก ขณะที่ในช่วงระยะนี้ความต้องการในด้านของอาหาร ยังคงเป็นอันดับ 1 ที่จะสร้างโอกาสให้กับคนอีสานได้อย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดยุโรปและเอเชียที่มียอดของการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากในแต่ ละเดือน

ตลาดยุโรปมียอดของการสั่งซื้อเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ขณะที่ตลาดเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนและญี่ปุ่น ยังคงชื่นชอบอาหารจากภาคอีสาน อาทิ หมูหยอง,กุนเชียง,หมูยอ,ผัก,ผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องสำเร็จรูป ที่มีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก จนทำให้ผู้ประกอบการบางรายผลิตไม่ทัน ดังนั้นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ต้องการขยายฐานการตลาดจาก เดิมที่มีอยู่ในประเทศ และต่างประเทศ เฉพาะกลุ่มแล้ว การเปิดตลาดใหม่ๆ ที่เน้นเฉพาะกลุ่มและการผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะต้องเร่งดำเนินการเช่นกัน ผู้ประกอบการตัวแทนของภาคอีสาน 6 บริษัทฯ ประกอบด้วย ข้าวกล้องอก กาบา ของกลุ่ม บริษัท ศรีไทยใหม่ , ขนมถั่วตัด และของฝาก ของ บริษัทเตีย ฮั่ว หยู ขอนแก่น ,แคบหมูชาววัง,น้ำปลาร้าปรุงสุก และ แจ่วบองตรารสแซบ ของ บ.1999 ขอนแก่นฟู๊ดโปรดักส์ และ สุดท้ายคือ สินค้าเส้นหมี่ข้าวกล้อง จาก จ.สุรินทร์  ที่ได้เข้าร่วมงาน  THAIFEX-World of  food  ASIA 2011 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้จัดขึ้น ในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร จากทั่วประเทศได้เจรจาซื้อขายกับผู้ประกอบการ และลูกค้าจากหลายประเทศทั่วโลก นับเป็นการจุดประกายให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคได้เรียนรู้จาก บริษัทขนาดใหญ่สำหรับการนำกลับไปพัฒนาคุณภาพสินค้าและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และก้าวสู่การเป็นผู้ค้าส่งออกที่สำคัญในระดับภูมิภาคได้อย่างสำเร็จ ด้วยค่าการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่”

นายอฐิคม กล่าวต่ออีกว่า ตลาดเอเชีย หลายประเทศยังคงมีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารจากภาคอีสาน ด้วยเหตุเพราะภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นำมาผลิตเป็นอาหารส่งจำหน่ายในชุมชน ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ ดังนั้น การเร่งพัฒนาคุณภาพของสินค้า ที่ต้องเข้าไปพูดคุยและกำหนดวิธีการร่วมกันในการที่จะร่วมกันผลิตสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยที่ไม่ต้องย่ำอยู่กับตลาดในรูปแบบเดิมและผลิตสินค้าที่เป็นไปตามความต้อง การของตลาดนั้นเป็นสิ่งที่ ผู้ประกอบการและศูนย์ฯในภาคอีสานจะต้องเร่งดำเนินการเช่นกัน ซึ่งในปี  2554 นี้ยังคงมั่นใจว่า ตลาดอาหารของอีสานจะได้รับความสนใจจากตลาดส่งออกในหลายประเทศที่มีอัตราการ เติบโตมากถึงร้อยละ 20  ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ,อาหารกระป๋องพร้อมปรุง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดในต่างประเทศ

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in , www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in , Email: pcc469@hotmail.com

ขอนแก่นต้อนรับฝูเจี้ยน


ผวจ.ขอนแก่นให้การต้อนรับคณะรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
3มิ.ย.54.

วันนี้ (3มิ.ย.54) เวลา 08.30 น.ที่ห้องรับรองพงษ์พานิช นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับนายหวาง เทียนหมิง รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ดุแลการเงิน และการธนาคาร  คณะที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดขอนแก่น  โดยมีความประสงค์จะทำความตกลงการเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่ง การมาครั้งนี้นับเป็นการเยี่ยมเยือน พร้อมข้อหารือในการทำความตกลงร่วมกัน จึงนับเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดขอนแก่น กับมณฑลฝูเจี้ยน และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวนนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทั้ง 2 ฝ่าย

มณฑลฝูเจี้ยนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมณฑลที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวสูง และได้รับประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน และยังเป็นศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของช่องแคบไต้หวัน และถือเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งในการเป็นจุดเริ่มต้นที่ประสานความสัมพันธ์อันดี เพื่อนำไปสู่การจัดทำความตกลงบ้านพี่เมืองน้องในโอกาสต่อไป สำหรับจังหวัดขอนแก่นนั้น ก็ถือเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน ซึ่งได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมทุกด้าน ณ ขณะนี้การพัฒนาของจังหวัดขอนแก่น สืบเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม โดยตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ในกลุ่มความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบกับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีที่ตั้งอยู่ตรงจุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และหมายเลข 9ที่เชื่อมระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังมีความพร้อมทางด้านการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม และอื่นๆอีกหลายประการ ซึ่งความพร้อมเหล่านี้เป็นที่มาของวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่กำหนดไว้ คือ”ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคสู่สากล”

นอกจากนั้นจังหวัดขอนแก่น ยังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน โดยปรากฎหลักฐานจากการค้นพบซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์คือ”ไดโนเสาร์อายุนับ ล้านปี มีชุมชนเมืองโบราณ ตลอดจนปราสาทขอมสมัยพุทธศตวรรษที่17”รวมทั้งโบราณสถานต่างๆได้กระจายอยู่ใน พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในส่วนของผู้คนที่อยู่อาศัย ณ พื้นที่แห่งนี้ยังคงมีการสืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาที่ยาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน อันเป็นความภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น โดยจังหวัดขอนแก่นมีงานประเพณีที่สำคัญเช่น งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและ งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  งานเทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวอีกว่า นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ระหว่างมณฑลฝูเจี้ยน และจังหวัดขอนแก่นได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความตกลงเป็นบ้านพี่ เมืองน้องกันแล้ว จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันทั้งด้านเศรษฐกิจ,การค้า,วัฒนธรรม,การศึกษา,การ ท่องเที่ยวและอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนสืบไป

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

กกต.ขอนแก่นปราบทุจริตเลือกตั้ง


กกต.ขอนแก่น ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปราบและหาข่าวการทุจริตเลือกตั้ง พร้อมเผยพบการทุจริตหาเสียงเลือกตั้งแล้วหลายเขต ทั้งเรื่องของการแจกจ่ายเงินและการจัดเลี้ยงหัวคะแนน
ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
2มิ.ย.54.

วันนี้(2มิ.ย .54)  เวลา  09.00 น.ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  จ.ขอนแก่น เรียกประชุมด่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชุดสืบสวนสอบสวน กกต.ขอนแก่น เพื่อรับทราบถึงทิศทางในการปฎิบัติงานของชุดป้องปราบและหาข่าว ชุดเคลื่อนที่เร็วเป็นการเฉพาะ  โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากทั้ง 26 อำเภอใน 10 เขตเลือกตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายมาณพ  แสนประเสริฐ  ประธาน  กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และชุดสืบสวนของ กกต.ขอนแก่น ที่ได้เชิญมาจากทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง รวม 199 ตำบล เพื่อรับทราบแนวทางการทำงานและนโยบายเชิงรุกในการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เลือกตั้ง หลังพบการทุจริตเลือกตั้งแล้วในบางพื้นที่ ซึ่ง กกต.ขอนแก่น ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องปรามและหาข่าวชุดเคลื่อนที่เร็วเป็นการเฉพาะ ลงพื้นที่ปฎิบัติงานอย่างเข้มข้นตั้งแต่บัดนี้ไปจนเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง เพราะขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่มี ประชากร  1,767,601 คน และแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 10 เขต  มี ส.ส. 10 คน การเลือกตั้งครั้งนี้มีแนวโน้มในการหาเสียงที่คาดว่าจะมีการต่อสู้ มีการแข่งขันกันสูง เข้มข้นและรุนแรง ดังนั้นการปฎิบัติงานในการป้องปรามและหาข่าวเกี่ยวกับการกระทำผิดเลือกตั้ง ในเชิงรุก จะต้องมีประสิทธิภาพ

“ ศูนย์อำนวยการป้องปรามและหาข่าว กกต.ขอนแก่น ได้ทำการคัดสรรและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่มีความเป็นกลางทางการ เมือง รวม  600 คน จากทั้ง  199 ตำบล ทำการเข้าไปแฝงตัวอยู่ในทุกพื้นที่ตำบล ตำบลละ 2 นาย และการประสานงานโดยใช้กำลังตำรวจ จากทุกโรงพักๆละ 6 นาย ปฎิบัติหน้าที่ร่วมกันในทุกพื้นที่ โดยมีระยะเวลาของการปฎิบัติงานก่อนและหลังวันเลือกตั้งรวม  22 วัน”

ประธาน กกต.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนมาที่ กกต.ขอนแกน แล้วย 3 เรื่อง ประกอบด้วยเรื่องของการจ่ายเงินให้กับชาวบ้าน คนละ 300 – 500 บาท  ขณะที่บางอำเภอผู้สมัครมีการจัดประชุมและจัดเลี้ยงหัวคะแนน ซึ่งทั้งหมดชุดสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและเตรียม ดำเนินคดีเอาผิด กับผู้สมัครที่กระทำผิดอย่างแน่นอน

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com