Tagged: นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการ

จ.ขอนแก่นกำหนดการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูงในวันที่ 24 มี.ค.54 นี้


จ.ขอนแก่นกำหนดการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูงในวันที่ 24 มี.ค.นี้

ตาม ที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2554   ตามสภาพพื้นที่  และพื้นที่เสี่ยงภัยที่เห็นว่าสำคัญ  ซึ่งต้องทำงานร่วมกับแบบบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ และให้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาคสนาม( Field Traning Exercise) จำนวน 2 ครั้ง  ด้วยการจำลองสถานการณ์สาธารณภัย ดัง นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนจึงกำหนดจัดการประชุมขึ้น ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมว่า ในปีงบประมาณ  2554 จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันภัยไปแล้ว 1 ครั้ง คือการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการคมนาคม และขนส่งที่บริเวณถนนเลี่ยงเมือง จุดตัดกับถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา

สำหรับการ ประชุมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดลำดับขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนเป็นครั้งที่ 2  โดยการจำลองเหตุการณ์ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในอาคารสูงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทั้งด้านการค้า  การลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่มีอยู่จำนวนมาก ที่เป็นทั้งโรงแรมที่มีขนาดสูง  และขนาดใหญ่  ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ อาคารสูงที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป  หรือมีขนาดใหญ่  ที่มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปต้องมีการจัดซ้อมแผนฯเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัย   ซึ่งการซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในอาคารสูงของจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ โรงแรมโฆษะขอนแก่น  วันที่ 24 มีนาคมนี้ เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ดังนั้น จังหวัดขอนแก่นจึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ  และขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์การซ้อมแผนดังกล่าว

ทีมข่าว/สวท.ขอนแก่น/ 16 มี.ค.54

Advertisements